Agenda

April

 • 14-04-2016: Definitief besluit gemeenteraad over locatie(s) AZC
 • 06-04-2016: Inspraak bijeenkomst bewoners voor gemeenteraad

Planning besluitvormingsproces AZC

Maart

 • 23-03-2016: Start aanmelden voor inspraak op 06-04-2016 (aanmelden tot 30-03-2016 mogelijk)
 • 22-03-2016: Locatievoorstel B&W openbaar (vanaf 16:00 uur)
 • 22-03-2016: Bijeenkomst B&W over Arcadis-rapport en locatievoorstel
 • 21-03-2016: Presentatie Arcadis-rapport aan gemeenteraad en groep belanghebbenden (vanaf 19:30, live op Ede TV of online via ede.nl)
 • 21-03-2016: Arcadis-rapport openbaar beschikbaar op website gemeente Ede (vanaf 19:00 uur)
 • 08-03-2016: Inloopavond AZC (20:00 uur) m.m.v. projectteam vluchtelingen van de gemeente Ede, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van Otterlo’s Belang (19:00 uur, inloop 18:45 uur)
  Aanmelden voor inloopavond door een mail te sturen naar stuurgroepazc@hotmail.com (onder vermelding van aantal personen)

Februari

 • 22-02-2016: Bezoek aan het AZC in Nijmegen (niet Heumensoord)
 • 19-02-2016: Einde termijn aanleveren input t.b.v. onderzoek door Arcadis
 • 17-02-2016: Overleg met COA, Arcadis en gemeente Ede
 • 16-02-2016: Peiling onder inwoners van Otterlo m.b.t. draagvlak voor omvang AZC
 • 13-02-2016: Gesprek met raadsleden van D66
 • 11-02-2016: Gesprek met projectleider vluchtelingen van de gemeente Ede
 • 10-02-2016: Stakeholdersoverleg met gemeente Ede in Raadhuis

Januari

 • 21-01-2016: Informatiemiddag en -avond voor omwonenden van mogelijke AZC-locaties (15:00 – 20:00 uur in Cultura). Op 19-01 afgelast door de gemeente Ede vanwege veiligheidsredenen
 • 15-01-2016: Gemeente publiceert shortlist met 6 AZC-locaties waaronder De Lindehof in Otterlo
 • 14-01-2016: Gemeenteraad neemt een besluit over het stappenplan om te komen tot locaties voor de opvang van vluchtelingen
 • 09-01-2016: Gesprek met raadsleden van ChristenUnie en GroenLinks tijdens bezoek aan Otterlo
 • 07-01-2016: Gesprek met raadsleden van PvdA tijdens bezoek aan Otterlo
 • 06-01-2016: Gesprek met raadsleden van CDA tijdens bezoek aan Otterlo
 • 04-01-2016: Gemeente maakt de lijst van alle aangemelde locaties bekend

December

 • 10-12-2015: College bespreekt het voorstel in een oordeelsvormende vergadering met de gemeenteraad (21.00 uur)
 • 10-12-2015: Gesprek met raadsleden van SGP tijdens bezoek SGP aan Otterlo
 • 07-12-2015: Mogelijkheid voor Edenaren tot inspraak bij de gemeenteraad op het procesvoorstel (18.30 tot 19.30 uur)
 • 01-12-2015: Voorstel voor het procesverloop beschikbaar op de website van de gemeente Ede
 • 01-12-2015: Stuurgroep AZC krijgt toelichting op het voorstel over hoe het proces vanaf nu gaat lopen

November

 • 27-11-2015: Spoedberaad op initiatief van Stuurgroep AZC met burgemeester
 • 26-11-2015: Informatief gesprek met de heer Van Voorst (eigenaar van De Lindehof) op inititatief van Stuurgroep AZC
 • 24-11-2015: Gesprek met raadsleden van CDA
 • 23-11-2015: Gesprek met raadsleden van D66
 • 23-11-2015: Gesprek met raadsleden van SGP
 • 18-11-2015: Bewonersbijeenkomst AZC De Lindehof in “De Schuilplaats”
 • 17-11-2015: Gesprek met raadsleden van CDA
 • 17-11-2015: Gesprek met raadsleden van PvdA
 • 16-11-2015: Gesprek met raadsleden van ChristenUnie
 • 16-11-2015: Gesprek met raadsleden van GemeenteBelangen