Actieplan stuurgroep

Beste Otterloƫrs,

 

Hierbij een update van de Stuurgroep.

 

Wat komt wanneer?

Zoals u wellicht weet gaat het proces omtrent het opvangen van vluchtelingen binnen de gemeente Ede de besluitvormende fase in.

Op dit moment wordt door Arcadis een locatieonderzoek gedaan om de geschiktheid van de 5 overgebleven locaties in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek wordt op 21 maart gepresenteerd waarop op 23 maart door het college een voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad. Op 6 april is er een inspraakavond in het raadhuis voor de inwoners. Daarna beslist de gemeenteraad op 14 April.

 

Wat doet de Stuurgroep nu?

De Stuurgroep heeft zich hard gemaakt voor aanvullende onderzoeken. Gelukkig is hier uiteindelijk door de gemeente gehoor aan gegeven. Zo wordt er nu onderzoek gedaan door traumapsychologen, in overleg met defensie, om inzichtelijk te krijgen wat het effect en de mogelijke risico’s zijn om een AZC in de nabijheid van het ISK te vestigen.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de economische effecten op het toerisme bij de komst van een AZC.

Wij voeren hierover gesprekken met de gemeente en met het COA om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken voldoende input krijgen vanuit Otterlo.

Ook hebben wij nog regelmatig gesprekken met diverse raadsfracties om onze zorgen en aandachtspunten toe te lichten.

Afgelopen maandag heeft een delegatie van de Stuurgroep, op uitnodiging van de gemeente, een bezoek gebracht aan het AZC in Nijmegen (niet Heumensoord). Duidelijk was dat een vergelijk met Otterlo niet te maken is. Een AZC met 400 mensen in een grote stad als Nijmegen is totaal niet te vergelijken met een AZC, van welke grootte dan ook, in Otterlo.

 

Waar staat de Stuurgroep nu voor?

De Stuurgroep staat voor de mening van het dorp. De peiling heeft laten zien dat de meningen verdeeld zijn. Zo wil 48% geen vluchtelingen opnemen in Otterlo terwijl 52% hier wel voor voelt. De peiling geeft echter wel duidelijk aan dat er voor aantallen boven de 100 geen draagvlak is. Gezien de uitslag hanteren wij in alle gesprekken steeds het MAXIMALE aantal van 100 vluchtelingen in Otterlo. Lagere aantallen, ook 0, behoren daarmee wat ons betreft ook tot de mogelijkheden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als het hele dorp deze stelling ondersteund. Het doet recht aan de uitslag van de peiling en als we eenheid uitstralen naar buiten toe zal dat voor de gemeente ook een sterk signaal zijn.

Daarnaast past het bij Otterlo om elkaar in zijn waarde te laten. Dus blijf elkaars mening respecteren ook al gaat het om een gevoelig onderwerp als deze.

 

Wat gaan we nog doen?

We blijven met de gemeente in gesprek om onze stelling kracht bij te zetten. Diverse fracties komen binnenkort nog naar Otterlo en ook het college is uitgenodigd. Daarnaast blijven wij het projectteam vluchtelingen voorzien van relevante informatie en proberen zoveel mogelijk invloed op het proces uit te oefenen, ook met de eigenaar van De Lindenhof is een afspraak voor een gesprek gemaakt.

 

Op 8 maart a.s. houdt Otterlo’s Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aansluitend organiseert de stuurgroep een AZC-informatieavond waarbij aan het projectteam vluchtelingen van de gemeente Ede vragen gesteld kunnen worden. De ALV begint om 19:00 en om 20:00 de AZC informatieavond, beiden in dorpshuis ‘De Aanloop’.

Bent u voornemens te komen, stuur dan een mail naar stuurgroepazc@hotmail.com Geef a.u.b. aan met hoeveel personen u komt.

 

Bij deze willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken u nogmaals te bedanken voor uw massale opkomst tijdens de peiling!

 

Tot zover!