Uitkomst draagvlakpeiling 16-02-2016

Nadat de stembus om 21:00 uur werd gesloten is de telling uitgekomen op de volgende aantallen (totaal 939 stemmen):

Draagvlakpeiling 16-02-2016

Er zijn geen stemmen voor meer dan 300 vluchtelingen uitgebracht ondanks dat gestemd kon worden op grotere aantallen.

Uit de peiling blijkt verder dat 48% van de stemmers op 0 vluchtelingen heeft gestemd en 93,5% van de stemmen is uitgebracht voor maximaal 100 vluchtelingen.