Draagvlakpeiling AZC op 16-02-2016

De Stuurgroep AZC Otterlo’s Belang nodigt u uit voor een draagvlakpeiling op dinsdag 16 februari 2016 in het Dorpshuis “De Aanloop” in Otterlo.

Alle inwoners van 18 jaar en ouder zijn via een brief uitgenodigd om van 15.00 tot 21.00 uur hun stem uit te brengen om aan te geven hoeveel vluchtelingen maximaal wenselijk zijn (stemformulier is verkrijgbaar in het Dorpshuis).
Inwoners die niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, kunnen gebruik maken van een machtiging.